Dzień dobry,

W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana Wiceprezesa Sądu Rejonowego
Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2020 roku.

Z poważaniem

Magdalena Berdych

o/administracyjny

Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum

w Szczecinie

ul. Kaszubska 42

70-227 Szczecin

tel. 91 48 55 243

{{ email }}
<mailto:{{ email }}>

Z obowiązkiem informacyjnym o ochronie danych osobowych można zapoznać się
na stronie internetowej Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie.

Niniejsza wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
przeznaczone wyłącznie do użytku adresata. Jeżeli nie jest Pan/Pani
wymienionym adresatem tej wiadomości uprzejmie informujemy, że
rozpowszechnianie, rozsyłanie, kopiowanie czy podejmowanie jakichkolwiek
działań w związku z treścią powyższej wiadomości jest zabronione. Prosimy o
natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej nadawcy
o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej wraz z załącznikami.

OSTRZEŻENIE

Pomimo stosowanej kontroli antywirusowej wirusy komputerowe mogą być
przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien
sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Sąd
Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie nie bierze odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym
przetransmitowanym w tej wiadomości. Z powodu możliwego przechwycenia,
uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej
transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej
nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca nie bierze
odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści
tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania.

Załączniki