Dzień dobry,
w odpowiedzi na zapytanie z 05.06.2020 r. prosimy o przesłanie odpowiedzi na wniosek. W pytaniu nr 7 nie ma konieczności podawania dokładnej liczby środków ochrony osobistej, proszę dodać tylko informację, czy te środki są dla placówki wystarczające. W pytaniu nr 6 nie ma konieczności przesyłania skanów procedur, wystarczy lista (nazwy) procedur jakie w placówce zostały wdrożone.

Z poważaniem
Katarzyna Witek

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list