Dzień dobry
W odpowiedzi na Państwa pismo elektroniczne z dnia 10 czerwca 2020 roku
w załączeniu przesyłam pismo Pani Marty Michałek- Dutkiewicz Wiceprezes
Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2020 roku.
Z poważaniem
Marzena Kikas
Oddział Administracyjny
 tel. 61 46 82 508

Załączniki

Pobierz list