Adm.-0144-38/20

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na mail z 12.06.2020 r.

-

Ewa Strojna-Podlejska

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Olkuszu

ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45

32-300 Olkusz

tel. (32) 626-11-28

e-mail: <mailto:{{ email }}>
{{ email }}

* Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Sąd Rejonowy w
Olkuszu, Prezes Sądu Rejonowego w Olkuszu, Dyrektor Sądu Rejonowego w
Olkuszu z siedzibą przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32-300 Olkusz, wg
realizowanych zadań.
* Informujemy, iż Pana/Pani dane osobowe, przesłane do Sądu Rejonowego
w Olkuszu poprzez korzystanie z poczty elektronicznej, są gromadzone,
przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i
w celu, dla którego zostały udostępnione. Podstawą przetwarzania jest
prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust 1 lit f RODO
* Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Sąd Rejonowy w
Olkuszu zgodnie z instrukcją kancelaryjną
* W związku z przetwarzaniem w Sądzie Rejonowym w Olkuszu przysługuje
Panu/Pani prawo wglądu, modyfikacji, udostępnienia, ograniczenia
przetwarzania, usunięcia i przenoszenia danych osobowych
* Informujemy, iż przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego
* kontakt do Inspektora Ochrony Danych: <mailto:{{ email }}>
{{ email }}

Załączniki

  • Xerox_Scan_16062020112801.PDF