Świdnik, dnia 16 czerwca 2020 roku
LW Adm.0122-93/20-Og.K

W załączeniu uprzejmie przesyła pismo Pana Prezesa z dnia 16 czerwca 2020 roku.

Anna Bicz - Krzyszczak
Inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
tel. 081-46-48-712

Wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje zastrzeżone i prawnie chronione. Jeżeli otrzymał/a Pan/Pani ją przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18 w Świdniku, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie informuje, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu pod adresem: www.lublin-wschod.sr.gov.pl<http://www.lublin-wschod.sr.gov.pl> w zakładce: RODO.

Załączniki

  • CCI_001148.pdf