Dzień dobry

Uprzejmie przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 12.06.2020r.

Z poważaniem
-----------------------------------------------
Joanna Sęk
Gł. Specjalista ds. administracyjno - kadrowych
Pf. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Tel: 83/3435524
e-mail: jsek@bialapodlaska.sr.gov.pl<mailto:jsek@bialapodlaska.sr.gov.pl>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna.
W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.
Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej.

Załączniki

Pobierz list