Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

Z poważaniem.

Anna Adach ?

Oddział Administracyjny
Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa w Łodzi
tel.: +48 42 677-47-26, 42 677-47-28
e-mail: administracyjny@widzew.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi
Al. Piłsudskiego 143
92-332 Łódź
http://www.widzew.sr.gov.pl/

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. Dziękujemy. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa.

Confidentiality Notice: This email, particularly its content and any attached files, may be confidential. If you are not an intended recipient, any disclosure, distribution and reproduction of this message is prohibited. In this case please notify the sender immediately and then delete this message and any attachments. Thank you. Regional Court in Łódź-Widzew.

Załączniki

Pobierz list