Dzień dobry

W wykonaniu zarządzenia Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Miastku informuję, że Sąd Rejonowy w Miastku został utworzony z dniem 01 lipca 2015r.

Nadto informuję, iż w Sądzie Rejonowym w Miastku nie było spraw o czyn z art. 23 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej.

z poważaniem

Agnieszka Krauze

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Miastku

* <mailto:{{ email }}> {{ email }}

* telefon: 59 858 71 04

fax: 59 858 71 14

„Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. W przypadku gdyby otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę usunąć jej treść oraz jak najszybciej poinformować o tym fakcie nadawcę. Kopiowanie, i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

Sąd Rejonowy w Miastku z siedzibą w Miastku przy ul. Armii Krajowej 30, 77 – 200 Miastko, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Miastku pod adresem: <http://www.miastko.sr.gov.pl/> www.miastko.sr.gov.pl -> Ochrona Danych Osobowych.”

Załączniki

  • Klauzula_informacyjna_udostępnienie_informacji_publicznej.docx