Sąd Okręgowy

Oddział Administracyjny

Pl. Słowiański 1, 65-069 Zielona Góra

OA-0131-184/20

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa przesyłam w załaczeniu pismo z dnia 19
czerwca 2020 r.

Inspektor

Oddział Administracyjny

Renata Bazylewicz

Tel. 68 3 220 177

Uwaga:

Niniejsza wiadomość, a w szczególności jej treść oraz załączniki, może być
poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem informuję,
że wszelki rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej
wiadomości jest zabronione. Jednocześnie proszę o powiadomienie nadawcy oraz
niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Załączniki

  • OA-0131-184-20_PSO_do_Stowarzyszenie_Sieć_Obywatelska_Watchdog.pdf