Rypin, 22 czerwca 2020 roku

Dzień Dobry

Uprzejmie przesyłam informacje publiczna w zakresie złożonego wniosku.

Z poważaniem

Grażyna Niedbalska

Główny Specjalista ds. Administracyjnych

Sekretariat Prezesa

Tel. 54-280-2458 wew. 40

<mailto:srrypin@rypin.sr.gov.pl> srrypin@rypin.sr.gov.pl

Sąd Rejonowy w Rypinie

Ul. Warszawska 42, 87-500 Rypinie

<http://www.rypin.sr.gov.pl/> www.rypin.sr.gov.pl

Ten e-mail może zawierać informacje poufne i/lub chronione prawem. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przypadkowo lub przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie zawiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości. Kopiowanie i/lub przesyłanie dalej informacji zawartych w tym e-mail'u przez osoby do tego nieuprawnione jest zabronione.

Sąd Rejonowy w Rypinie reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Rypinie informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie BIP Sądu Rejonowego pod adresem: <http://www.rypin.sr.gov.pl/> www.rypin.sr.gov.pl w zakładce : Ochrona Danych Osobowych.

Załączniki

Pobierz list