Z poważaniem

Ewa Czarnecka

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego w Sokółce

tel. 85 711 41 29 wew. 306

e-mail: {{ email }}<mailto:{{ email }}>

KLAUZULA INFORMACYJNA
Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Sokółce,<http://sokolka.sr.gov.pl/ochrona-danych-osobowych/> w zakładce Ochrona danych osobowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.
Podstawa prawna: art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).<https://www.uodo.gov.pl/pl/p/akty-prawne>
Jeśli otrzymał Pan/i niniejszą wiadomość wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Załączniki

  • inf._publ..pdf