Zwracam się o *pisemne* potwierdzenie  otrzymania odpowiedzi Pani Prezes
Sądu Rejonowego w Gryfinie z 16 czerwca 2020r. na Państwa wniosek z 10
czerwca 2020r. o udostępnienie informacji publicznej. Odpowiedź została
przesłana do Państwa 19 czerwca 2020r.

z poważaniem,

Krzysztofa Niewiadomska

oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Gryfinie

W dniu 19.06.2020 o 12:03, Krzysztofa Niewiadomska pisze:

Pobierz list