--
Dzień dobry,
W załączeniu uprzejmie przesyłam pismo Pana SSR Tomasza Sroki – Wiceprezesa Sądu Rejonowego
Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 23.06.2020r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Pozdrawiam

Z up. Kierownika Oddziału Administracyjnego
Magdalena Figiel
Specjalista ds. administracyjnych

Sąd Rejonowy Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu
ul. Kamiennogórska 26
tel. 61 65 85 205
fax. 61 62 89 703
e-mail: {{ email }}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Niniejsza wiadomość jak i ewentualne jej załączniki jest przeznaczona wyłącznie dla osób
lub podmiotów będących jej adresatami. Stanowi w ten sposób korespondencję o charakterze
służbowym i może zawierać informacje poufne. W przypadku omyłkowego otrzymania tej
wiadomości, prosimy o natychmiastowe uprzedzenie nadawcy elektroniczną pocztą zwrotną,
a następnie o usunięcie jej wraz z załącznikami, bez zachowania kopii.

Załączniki

  • 065_182_20.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz