Dzień dobry
W załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 24 czerwca 2020 roku, nr Adm-0144-138/20, z prośbą o potwierdzenie odbioru na adres: {{ email }}.

Z poważaniem
Z-ca Kierownika
Oddziału Administracyjnego
Jolanta Sarnecka

Sąd Okręgowy w Kielcach
ul. Seminaryjska 12 a
25-372 Kielce
http://bip.kielce.so.gov.pl
tel: 041-34-02-395

Załączniki

  • Adm-0144-138-20.PDF