Szanowni Państwo - w nawiązaniu do pisma z dnia 15.06.2020 r. (w przedmiocie
umieszczenia orzeczeń w Portalu) proszę o kontakt telefoniczny.

Z poważaniem

Ewa Górnicka

Zastępca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego
dla Warszawy Żoliborza

w Warszawie

tel. 22 328 67 13

fax 22 328 67 04
e-mail: e.gornicka@srzoliborz.pl

Pobierz list