W odpowiedz na pismo z dnia 15.06.2020 r. uprzejmie przesyłam skan wyroku w
sprawie I C 150/10, albowiem umieszczenie w Portalu Orzeczeń jest możliwe
jedynie w sprawach zarejestrowanych od 2013 roku.

Z poważaniem

Ewa Górnicka

Zastępca Kierownika

Oddziału Administracyjnego

Sądu Rejonowego
dla Warszawy Żoliborza

w Warszawie

tel. 22 328 67 13

fax 22 328 67 04
e-mail: e.gornicka@srzoliborz.pl

Załączniki

Pobierz list