Dzień dobry

w nawiązaniu do Państwa emaila z dnia 15 czerwca 2020 r. kierowanego do
Biura Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Wołominie uprzejmie informuję,
iż w V Wydziale Karnym znajduje się jedna sprawa która spełnia kryteria
określone w państwa emailu - V K 313/13.

Po dokonaniu anonimizacji wyroku został on umieszczony w Portalu Orzeczeń
pod linkiem
http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$N/154510300002506_V_K_000313_2013_Uz_20
17-02-14_001

Z poważaniem

Mariusz Dąbrowski

V Wydział Karny SR Wołomin

Pobierz list