Z upoważnienia
Prezesa Sądu Rejonowego w Nidzicy

Z poważaniem

Anna Kwiecień
Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
Sądu Rejonowego w Nidzicy
---------------------------------------------------------------
ul. Kościuszki 15
13-100 Nidzica
sekcja.administracyjna@nidzica.sr.gov.pl<mailto:sekcja.administracyjna@nidzica.sr.gov.pl>
tel.: (89) 521 59 31
fax: (89) 521 59 63
kom. 734 430 021

Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej sądu, w zakładce informacje/ochrona danych osobowych. Podstawa prawna: art. 13 i 14 Europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L nr 119, str.1)

Załączniki

Pobierz list