Dzień Dobry,
w załączeniu przesyłam pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 30 czerwca 2020 r. nr Adm -095-150/20.
Z poważaniem

Monika Nowak
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Sąd Okręgowy w Lublinie
Ul. Krakowskie Przedmieście 43
tel. 81 46 01 006
@: {{ email }}

Ta wiadomość i wszelkie załączone do niej pliki mogą być poufne i prawnie chronione. Jeśli nie jest Pan/Pani jej właściwym adresatem, jakiekolwiek jej rozpowszechnienie jest ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszą wiadomość przez pomyłkę, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This message and attached files may be confidential and legally protected. If you are not the intended recipient, any distribution is strictly prohibited. If you have received this message by mistake, please notify the sender immediately and delete the message along with attachments.

Załączniki

  • oki-00000300620134431.pdf