W załączeniu przesyłam odpowiedź Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Gorzowie
Wlkp.

na pismo z dnia 12.06.2020r.

--
Z poważaniem

Kamila Stawiska
Sekretarz Sądowy
Oddział Administracyjny
Sądu Okręgowego
w Gorzowie Wlkp.
ul. Mieszka I 33
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095 7256 702
fax 095 7202 807

,Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
informuję, iż ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych została zamieszczona na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń
w budynku sądu, z którą należy się zapoznać”.

Załączniki

  • skanowanie0468.pdf