Szanowni Państwo,

przesyłam scan odpowiedzi na Państwa pismo z dn. 31. 03. 2020 r.

Z poważaniem,

--
Karolina Gajewska
Specjalista ds. kontaktów z mediami
karolina.gajewska@wss.com.pl
tel. 48 361 35 00

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
26-617 Radom ul. Juliana Aleksandrowicza 5
tel. 0-48 / 361-39-00 fax 0-48 / 345-11-18
www.wss.com.pl

NIP 7962963679, REGON 670209356
BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy
KRS 0000490819 ; Kapitał Zakładowy – 81 800 000,00 zł

Załączniki

Pobierz list