Halina Gdula

URZĄD GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elblaskie
tel./fax: 55 231 56 13 wew.

e-mail:
www.bip.gminagronowo.pl

<http://www.gminagronowo.pl> www.gminagronowo.pl

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Gronowo Elbląskie jest: Gmina Gronowo Elbląskie z siedzibą przy ul.
Łączności 3, 82-335 Gronowo Elbląskie, tel. (055) 231 56 13, email:
gminagronowo@gminagronowo.pl. Informacje dotyczące prawa do ochrony danych
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie
https://bipgronowo.warmia.mazury.pl/

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
przesyłanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie w inny sposób, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez
osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone.

Odbiorca korespondencji, który otrzymał ja omyłkowo, proszony jest o
zawiadomienie nadawcy i usuniecie tego materiału z komputera.

Załączniki

Pobierz list