---------- Forwarded message ---------
Od: Urząd Gminy Serokomla <sekretariat@gminaserokomla.pl>
Date: wt., 7 lip 2020 o 15:17
Subject: odpowiedź na wniosek
To: <biuro@siecobywatelska.pl>

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.

--------------------------------------------------------------------
Niniejsza wiadomość, wraz z ewentualnymi załącznikami, stanowi informację
chronioną przed ujawnieniem i jest przeznaczona jedynie dla osoby lub
podmiotu będącego jej adresatem.

Informujemy, że administratorem danych osobowych użytych w niniejszej
korespondencji jest Wójt Gminy Serokomla. Inspektor ochrony danych jest
dostępny pod adresem e-mail: iod@gminaserokomla.pl

Każda osoba przysyłając drogą elektroniczną wiadomość zawierającą jej dane
osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. Użyte w korespondencji
dane są przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia
odpowiedzi.

Klauzula informacyjna oraz szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych
osobowych dostępna jest na stronie internetowej
http://gmina.gminaserokomla.pl zakładka przetwarzanie danych osobowych.

Załączniki

  • DOC070720-07072020150659720.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Klauzula_informacyjna_dot__przysyłania_drogą_elektroniczną_wiadomośc_grp1Hth.docx (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list