Dzień dobry,

W załączeniu, uprzejmie przesyłam skan pisma z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: OP/VI/2020/955 wraz z załącznikami.

Z poważaniem,
Katarzyna Cybula
Specjalista ds. prawnych
Dział Organizacyjno-Prawny
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Białymstoku

Załączniki

Pobierz list