Szanowni Państwo,
W ślad za dotychczasową korespondencją w związku ze złożonym wnioskiem o
udostępnienie informacji publicznej informujemy, iż przedmiotowa
informacja nie może być udzielona w bieżącym terminie w związku z
zakresem i niezbędnym nakładem pracy prowadzącym do wygenerowania ww.
informacji.
Informujemy, iż odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do dnia
23 lipca 2020 roku.

Z poważaniem,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Re: Wniosek o informację publiczną
Data: Tue, 30 Jun 2020 10:11:15 +0200
Nadawca: Szpital <szpital@spsk1.lublin.pl>
Adresat: sprawa-20261@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szanowni Państwo,
W ślad za wiadomością z dnia 6 czerwca 2020 roku w związku ze złożonym
wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej informujemy, iż
przedmiotowa informacja nie może być udzielona w bieżącym terminie w
związku z zakresem i niezbędnym nakładem pracy prowadzącym do
wygenerowania ww. informacji.
Informujemy, iż odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do dnia
17 lipca 2020 roku.

Z poważaniem,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Wniosek o informację publiczną
Data: Mon, 8 Jun 2020 11:04:17 +0200
Nadawca: Szpital <szpital@spsk1.lublin.pl>
Adresat: sprawa-20261@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szanowni Państwo,
Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informujemy, iż przedmiotowa informacja nie może być udostępniona w
terminie określonym brzmieniem art. 13 ust 1 ustawy z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej z przyczyn dotyczących
zakresu zapytania.
Informujemy, iż odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona do 30
czerwca 2020 roku.

Z poważaniem,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W dniu 2020-04-28 o 11:57, Szpital pisze:
--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Pobierz list