Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 13 lipca 2020 roku (Adm.-059-53/20).

Jednocześnie informuję, iż pismo omyłkowo nie zostało do Państwa przesłane w terminie wcześniejszym.

Anna Chmielarska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej

Załączniki

  • Adm.-059-53.20.pdf