W nawiązaniu do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku, II SAB/Wa 873/19 zwracam się z prośbą o podanie nr konta Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z siedzibą w Warszawie, na który Sąd Rejonowy w Otwocku prześle kwotę zasądzoną w w/w orzeczeniu.

Z poważaniem
Marzena Kwiatek
specjalista ds. administracji

Pobierz list