Na zarządzenie SSR Anny Grudniewskiej działającej z upoważnienia Prezesa Sądu Rejonowego w Otwocku w załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź na ,, wniosek o udzielenie informacji publicznej'' z dnia 1 września 2019 roku w zakresie pkt 9-12.
Anna Ostałowska

Załączniki

  • Prez.0153-46-19.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list