W dniu 2019-07-16 o 06:35, {{ email }} pisze:
Urząd Gminy Serniki

Serniki 1A, 21-107 Serniki

W odpowiedzi na powyższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
Urząd Gminy Serniki informuje:

Ad. 1

Rada Gminy Serniki nie przyjęła uchwały w sprawie wymogów dotyczących
raportu o stanie gminy (stan aktualny 26.08.2020 r.)

Ad. 2 - Nie dotyczy

Ad. 3 Raport o stanie gminy za 2018 r. - stron 92

Raport o stanie gminy za 2019 r.  - stron 74.

Ad. 4 Link do raportów:

https://ugserniki.e-biuletyn.pl/index.php?id=418

Ad. 5 Raport został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy i
jednostek organizacyjnych, w tym celu Wójt powołał zarządzeniem zespół.

Ad. 6 - Nie dotyczy

Ad. 7

Raport został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w
BIP, stronie internetowej gminy.

Ad. 8

Raport za 2018 r. - data podania do publicznej wiadomości - 30.05.2019 r.

Raport za 2019 r. - data podania do publicznej wiadomości 10.06.2020 r.

Ad. 9, ad. 10, ad. 11

Sesje Rady Gminy, na których rozpatrywany był raport:

21.06.2019 r. - raport o stanie gminy za 2019 r., głos zabrało 2
radnych, mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie,

23.06.2020 r. - raport o stanie gminy za 2019 r., głos zabrało 2
radnych, mieszkańcy nie zgłosili udziału w debacie.

Ad. 12, ad. 13, ad. 14, ad. 15,  ad. 16, ad. 17, ad. 18, ad. 19

Nie dotyczy

--
Z poważaniem

Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Serniki
tel. 81 8550458

Załączniki

  • sekretarz_B1D6g1O.vcf