W dniu 2019-02-15 o 21:26, sprawa-7403@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Urząd Gminy Serniki

Serniki 1A, 21-107 Serniki

W odpowiedzi na powyższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
Urząd Gminy Serniki informuje:

Na dzień 15 lutego 2019 r. Gmina nie prowadziła mediów (gazeta, radio,
telewizja).

W sierpniu 2020 r.  Gmina wystąpiła z wnioskiem o nadanie numeru ISSN
dla tytułu "Wieści z Gminy", którego wydawcą będzie Gmina Serniki w
cyklu półrocznym. Gazetka wydawana będzie w formie druku, nr 1 gazetki
(próbnie) ukazał się 7 kwietnia 2020 r.  i był rozpowszechniony wśród
mieszkańców gminy bezpłatnie w ograniczonym zakresie (ogłoszenie stanu
epidemicznego COVID-19).

--
Z poważaniem

Beata Gregorowicz
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Serniki
tel. 81 8550458

Załączniki

  • sekretarz_4bMfdRQ.vcf (nieskanowany) Skanuj