Dzień dobry.

W załączeniu przekazuję odpowiedź Wójta Gminy Sawin na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z lipca 2019 r. w sprawie raportu o
stanie gminy.

Z poważaniem,

Dariusz Ćwir
Wójt Gminy Sawin

Załączniki

Pobierz list