To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@stezyca.eurzad.eu
Temat: Cyfryzacja gmin
Data: 2020-09-14 08:05

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Pobierz list