Szanowni Państwo
W odpowiedzi na zadane pytania Urząd Gminy w Strzegowie informuje:
1. a i d
2. d
3. c
4. a, b i d
5. d
Pozdrawiam
Krzysztof Adamczyk

--
Pozdrawiam

Urząd Gminy w Strzegowie
Plac Wolności 32
06-445 Strzegowo
tel. 23 6794004, 23 6794060
fax 23 6794085
www.strzegowo.pl

_________________________________________________________________________________________________________________________
Niniejsza korespondencja jest przeznaczona tylko dla określonych
adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie, a także wykorzystywanie informacji
przez osoby nieuprawnione.
Osoba, która otrzymała wiadomość omyłkowo proszona jest o jej
skasowanie.
DZIĘKUJEMY.

Pobierz list