Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji
publicznej.

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest wybór
kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w autorski
sposób.
d) Zwykłym mailem
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez Internet w
Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
b) Nie
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej transformacji
urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba
e) Inne, jakie.

Z poważaniem

Wojdyło Karol

Informatyk

e-mail: <mailto:k.wojdylo@ug.skrzyszow.pl> k.wojdylo@ug.skrzyszow.pl

www: <http://www.skrzyszow.pl/> www.skrzyszow.pl

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Skrzyszowie,
33-156 Skrzyszów 642, tel. 14 668 70 00, e-mail:
<mailto:sekretariat@ug.skrzyszow.pl> sekretariat@ug.skrzyszow.pl Państwa
dane osobowe przetwarzamy w celu wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego
na Administratorze lub/i w celu zawarcia umowy lub na podstawie Państwa
zgody. Dane osobowe przetwarzamy w oparciu o podstawy prawne wynikające z
art. 6 ust. 1 lit. a, b, oraz c, Rozporządzenia RODO. Więcej informacji
znajdą Państwo na stronie:
<https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.htm
l>
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html

Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są
tajemnicą nadawcy i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani
zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać,
kopiować, dystrybuować ani też w żaden inny sposób udostępniać lub
wykorzystywać. O błędnym otrzymaniu wiadomości prosimy niezwłocznie
poinformować nadawcę i usunąć wiadomość ze swojego systemu.

Załączniki

Pobierz list