W odpowiedzi na wniosek o dostępnie do informacji publicznej Urząd Gminy udziela odpowiedzi :

1. a i d

2. c

3. a

4. c

5. d

Urząd Gminy Stanin

Stanin 62

21-422 Stanin

Tel. 25 798 11-18

e-mail <mailto:stanin@stanin.pl> stanin@stanin.pl

Pobierz list