Dzień dobry, w nawiązaniu do Państwa wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 16 września 2020 r. Urząd Gminy w Stężycy informuje:

Ad. 1
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
d) Zwykłym mailem
e) System Informacji Przestrzennej (elektroniczna mapa gminy); Wirtualny
Spacer

Ad. 2
d) Niewielka część usług urzędu jest możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

Ad. 3
b) Nie

Ad. 4
c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

Ad. 5
d) Nie, choć byłaby taka potrzeba

Z poważaniem,
Andrzej Wąsik
Urząd Gminy w Stężycy

Pobierz list