W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 14.09.2020 r. informuję:

Ad.1

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap

b) Zwykłym mailem

Ad.2.

d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

Ad.3.

b) Nie

Ad.4.

b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań

Ad.5.

a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

Pozdrawiam

Aleksandra Krasińska
Podinsp. ds. Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji
Urząd Miejski w Babimoście
ul. Rynek 3
66-110 Babimost
tel.: +48 68 351 38 77
e-mail: informatyk@umbabimost.pl
www.babimost.pl <http://www.babimost.pl/>

Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 i art. 14 RODO znajduje się pod adresem www.babimost.pl/klauzula-informacyjna
logobeztla

Załączniki

Pobierz list