EKS.1431.57.2020

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję
iż:

* Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
b) Zwykłym mailem
2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji
b) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym
samodzielnie?
a) Nie, choć byłaby taka potrzeba

--
--
Uwaga!
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze
jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie,
bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej
informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest
niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo,
proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z
komputera.

Attention!
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or
taking of any action in reliance upon, this information by person or
entity other than the intended recipient is not permitted. If you
received this in error, please contact the sender and delete the
material from any computer.