Dzień dobry,

w związku z wnioskiem, z dnia 13 września 2016 r., przekazanym do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego drogą elektroniczną,
uprzejmie informuję, co następuje.

Ad. 1)

Liczba pisemnych wniosków o informację publiczną, skierowanych do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 r. - 195;

Ad. 2)

Liczba pisemnych wniosków o informację publiczną, skierowanych do Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r. - 181;

Ad. 3)

Liczba pisemnych wniosków o informację publiczną przetworzoną, skierowanych
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2014 r. -
0;

Ad. 4)

Liczba pisemnych wniosków o informację publiczną przetworzoną, skierowanych
do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r. -
1; (poz. 118);

Ad. 5) -8)

W załączeniu do niniejszego e-maila przekazuję Rejestr wniosków o informację
publiczną za 2014 r. w formie skanu.

Rejestr wniosków o informację publiczną za 2015 r. w formie skanu, zostanie
przekazany odrębnym e-mailem z powodu ograniczonej możliwości przesyłania
plików.

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie w 2015 nie prowadzono odrębnego
Rejestru dotyczącego informacji przetworzonej.

Wyżej wymienione Rejestry, zostały zanonimizowane, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016
r., poz. 922 ze zm.) - w zakresie imion i nazwisk oraz adresów osób
fizycznych zwracających się o udostępnienie informacji, przez pracowników
Wydziału Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich - Barbarę Bas - Głównego
specjalistę oraz Dorotę Brzezińską - Kierownika Biura ds. organizacyjno
-prawnych.

Z poważaniem,

Dorota Brzezińska

Kierownik Biura ds. organizacyjno -prawnych

Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Tel. 91-48-07-224

------------------------------------------------------------------

Załączniki

Pobierz list