To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<przytok@zielonagora.lasy.gov.pl> o 2017-08-24 17:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata o2017-08-25 07:07

Pobierz list