Twoja wiadomość

Do: UrzadMiasta2
Temat: Cyfryzacja gmin
Wysłano: 27 września 2020 17:51:51 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została przeczytana: 27 września 2020 18:02:01 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.