To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: ug@sawin.pl
Temat: Cyfryzacja gmin
Data: 2020-09-28 07:47

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Pobierz list