To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<{{ email }}> o 24.08.2017 17:26

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o25.08.2017 07:17