To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@siedlec.pl> o 28.09.2020 07:53

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o28.09.2020 08:02

Pobierz list