To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@wielowies.pl> o 2020-09-28 07:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-09-28 08:47

Pobierz list