Witam!!!
Przesyłam odpowiedź na zapytanie publiczne z dnia 28-09-2020 dot.
cyfryzacji gmin.

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)

a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap
d) Zwykłym mailem

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)

d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?

b) Nie

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym
samodzielnie?

a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany

--
Pozdrawiam
Starszy Informatyk Urzędu Gminy Kramsk
Karol Dolański
tel. 632470004 wew. 234