To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@bobrowniki.pl> o 28.09.2020 07:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o28.09.2020 09:27

Pobierz list