To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<lubsko@zielonagora.lasy.gov.pl> o 24.08.2017 17:25

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o25.08.2017 07:29

Pobierz list