RT.1431.9. 2020               Lubsko 28.09.2020

                                                    Szymon Osowski i
Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
                                                    ul. Ursynowska 22/2
| 02-605 Warszawa
                                                    tel: 22 844 73 55
                                                    adres email:
biuro@siecobywatelska.pl

Zgonie z otrzymanym zapytaniem o informację publiczną odpowiadamy:

1. Jakie rozwiązania cyfrowe oferuje urząd mieszkańcom? (możliwy jest
wybór kilku odpowiedzi)
_*a) Załatwianie spraw za pośrednictwem ePuap*_
b) Załatwianie spraw za pośrednictwem innej platformy, na której można
podpisać się profilem zaufanym lub podpisem cyfrowym
c) Usługi cyfrowe urzędu, w których identyfikacja jest zapewniona w
autorski sposób.
_*d) Zwykłym mailem*_
e) Inny sposób

2. Jak oceniliby Państwo możliwość załatwienia całej sprawy przez
Internet w Państwa urzędzie (prosimy wybrać jedną odpowiedź)
a) Prawie wszystkie usługi są możliwe do realizacji bez pojawiania się
mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (ponad 75%)
b) Większość usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez pojawiania
się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 50 do 75%)
_*c) Duża część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (od 25 do poniżej 50%)*_
d) Niewielka część usług urzędu jest już możliwa do realizacji bez
pojawiania się mieszkańca/mieszkanki w urzędzie (poniżej 25% usług)
e) Usługi urzędu w ogóle nie są dostępne przez Internet

3. Czy, w momencie udzielania odpowiedzi na wniosek, w Państwa urzędzie
funkcjonuje Elektroniczny Obieg Dokumentów?
a) Tak
_*b) Nie*_
c) Trudno powiedzieć

4. Jakie problemy napotykają Państwo w transformacji cyfrowej urzędu?
(możliwy jest wybór kilku odpowiedzi)

a) Brak kadry, która miałaby wystarczające kompetencje do zaplanowania i
wdrożenia zmian technologicznych związanych z transformacją.
b) Pracownicy urzędu nie korzystają z istniejących już rozwiązań
_*c) Brak pieniędzy na poczynienie stosownych inwestycji*_
d) Problemy z dostępną na rynku ofertą komercyjną lub państwową
e) Inne, jakie?

5. Czy uczestniczą Państwo obecnie w jakimś programie cyfrowej
transformacji urzędu, np. na poziomie regionu lub wdrażanym samodzielnie?
a) Tak, i wiążą z nim Państwo wielkie nadzieje na zmiany
b) Tak, ale mają Państwo obawy czy to wystarczy
c) Nie, nie ma takiej potrzeby - większość rozwiązań już jest wdrożona
_*d) Nie, choć byłaby taka potrzeba*_
e) Inne, jakie.

W dniu 2020-09-28 o 08:14, UM Lubsko Sekretariat Burmistrza pisze:
--

Załączniki

Pobierz list