Zielona Góra, 29.09.2020 r.

DP.RR.RP.1431.143.2020

Wnioskodawca: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Wniosek dotyczy: Cyfryzacji gmin

W nawiązaniu do wniosku z dnia 28 września 2020 r. o udzielenie informacji
publicznej w ww. sprawie, w załączeniu przesyłam wypełnioną ankietę.

Jerzy Wojtkowiak
Departament Prezydenta Miasta

Załączniki

Pobierz list